Kurzemes Vārds

19:36 Trešdiena, 3. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tas notika Liepājā 27. maijā

1920.

Zviedrijas tvaikonis "Egil" atved no Stokholmas dažādas lauksaimniecības mašīnas. Tuvākajās dienās lauksaimniecības mašīnas un dažādas iekārtas tiek gaidītas arī no Kopenhāgenas. Bet no Vācijas pienākuši lieli saharīna sūtījumi. Līdz ar to tā cena pazeminās.

1930.

Pagājušajā nedēļā tika ziņots, ka Jūrkalnes jūrmalā zvejnieki no burinieka "Normal" nozaguši virves. Izrādās, ka zvejnieki – malkas pievedēji – apzaguši vēl vienu Liepājas kuģi, piesavinoties 40 asis garu resnu virvi un citas tievākas. Pret jūras zagļiem uzsākta izmeklēšana.

Ženija Štrausa no Bērzu ielas 26 iet pa Julianas ielu, kad piepeši viņas tuvumā sāk plūkties divi suņi. Tie sapinas Štrausas svārkos, nogāžot sievieti uz ietves. Viņa stipri sasit galvu. Sievieti nogādā slimnīcā. Suņu īpašniekus sauc pie atbildības.

1940.

Liepājas ugunsdzēsējus izsauc uz Tosmari, kur līdzās darbnīcām sākusi degt pērnā zāle. Uguns izplatās ļoti ātri, pārņemot vairāk nekā 100 m2 lielu platību. Pēc apmēram stundu ilgas dzēšanas, ugunsgrēku izdodas likvidēt.

Liepājas teātrī notiek baleta vakars. Priekšnesumi seko cits citam – Glazunovs, Kreislers, Štrauss, Brāmss, Rahmaņinovs… Diriģents – Oto Karls. Dejas izpilda visi labākie teātra baleta solisti: V. Riekstiņa, A. Buks, N. Krēsliņa, N. Dombrovska, E. Plāciņa, J. Iļjinska, A. Zālīte un V. Štāls. Baletvakaram darināti arī jauni kostīmi: "Baleta ļaudis darbā ielikuši visus savus spēkus un dvēseli, daudz cerību un daudz prieka, lai viņu pēdējā uzstāšanās šajā sezonā iznāktu laba, lai sagādātu baleta draugiem patīkamu vakaru."

1950.

Liepājas labierīcību kantora dārzniecībā "Sauldruvas" vecākais dārznieks Brūderis, pielietojot Mičurina metodi, pagājušajā rudenī izmēģinājumam iesēja burkānu sēklas 700 m2 lielā platībā. Burkāni pārziemoja ļoti labi. Pavasarī tos rūpīgi kopa dārzniecības strādniece Marija Jātniece, tagad burkānu lakstu garums jau pārsniedz 10 centimetru un neatšķiras no lecektīs audzētajiem. "Sauldruvās" pabeigta arī agro kāpostu stādīšana, iedēstot 17 000 stādu.