Kurzemes Vārds

14:24 Ceturtdiena, 26. novembris
LAT RUS

Žurnālisti iedziļināsies migrācijas problēmās

Izdevniecība "Kurzemes Vārds" ir partneris Rīgas Stradiņa universitātes un Vidzemes Augstskolas īstenotajā projektā mediju profesionāļiem, kura ietvaros arī Liepājā paredzētas žurnālistu mācības, diskusijas par migrācijas problēmām un citas aktivitātes.

Projekta mērķis ir veicināt to trešo valstu pilsoņu, kuri likumīgi uzturas Latvijā, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, iesaistot šajā procesā nacionālo un reģionālo mediju pārstāvjus. Projekta ietvaros notiks mediju darbinieku mācības Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Valmierā un paredzētas diskusijas, ekspertu vizītes un mediju profesionāļu pieredzes apgūšana Vācijā un Maltā.

Kā liecina līdzšinējie pētījumi, Eiropas valstu sabiedrībās, tai skaitā Latvijā, pieaug neiecietība pret imigrantiem un minoritātēm. Kopumā jebkurš migrants Latvijā neatkarīgi no izcelsmes valsts un ieceļošanas mērķa bieži tiek uzlūkots kā nopietns drauds. Ziņojot par trešo valstu pilsoņu uzņemšanu Latvijā, bieži ir problēmas ar informācijas atlasi un citiem informācijpratības elementiem, piemēram, no kurienes gūt un kā interpretēt informāciju par šo tematu.

Projektā darbs noritēs ar vismaz 30 Latvijas nacionālo un reģionālo plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, iesaistot vismaz 10 mediju organizācijas, kas iedziļināsies tādās tēmās kā medijpratība un kritiskā domāšana, melu dekonstrukcija, naida runa, vizuālā komunikācija un migrācijas atspoguļojums, kā arī migrācijas un sabiedrības veselības stereotipi medijos. Tāpat projekta laikā reģionos noritēs diskusijas par migrācijas ietekmi uz kultūru, mediju ētiku migrācijas atspoguļojumā, ziņu dekonstrukciju un migrācijas problēmām Latvijas pierobežā. Lai gūtu starptautisku pieredzi un zināšanas, projektā tiks nodrošināti braucieni uz Vāciju (Deutsche Welle) un Maltu, lai iepazītu trešo valstu pilsoņu sociālo integrāciju. Pēc braucieniem taps kvalitatīvi raksti un sižeti.

Esam jau piedalījušies projekta atklāšanas sanāksmēs un aizpildījuši anketas, kurās skaidrota situācija par žurnālistu zināšanām migrācijas jautājumu atspoguļošanā.Pandēmijas dēļ žurnālistu apmācības sāksies tiešsaistes formātā, tās sagatavojuši abu augstsklu mācībspēki, bet pieredzes apmaiņas braucieni un publikācijas par dažādiem migrācijas jautājumiem gaidāmas rudens pusē.

Projektu īsteno RSU Komunikācijas fakultāte un Vidzemes Augstskola. Projektā piedalās: laikraksti "Bauskas Dzīve", "Kurzemnieks" un "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", izdevniecības "Kurzemes Vārds" un "Žurnāls "Santa"", interneta ziņu portāli Chayka.lv un TVNET, kā arī Latgales reģionālā televīzija, Vidusdaugavas Televīzija un Vidzemes Televīzija.

Projekts tiek īstenots ar ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Projekta numurs: PMIF/7/2019/2/01.