Kurzemes Vārds

13:40 Otrdiena, 1. decembris
LAT RUS

Portāls liepajniekiem.lv

Portāls liepajniekiem.lv ir Latvijā lielākais reģionālais ziņu portāls, kuru iecienījuši daudzi liepājnieki un Liepājas skartie, kam nu mājas ir visā plašajā pasaulē. Ziņu un citu sadaļu daudzveidība ļauj ikvienam interesentam atrast sev nepieciešamo informāciju, kā arī pašam dalīties savos iespaidos un pārdzīvojumos, atrodod sev domubiedrus un viedokļu oponentus.

Dažu gadu laikā portāls pārliecinoši kļuvis par nozīmīgāko Liepājas un tās apkārtnes interneta resursu − kopš 2006.gada tā auditorija augusi četras reizes un šobrīd jau ik dienas portālu apmeklē vairāk nekā 20 tūkstoši lietotāju.